CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN PENAL, CIVIL Y MERCANTIL
14/12/2016
Congreso Internacional de Mediación Penal, Civil y Mercantil que se desarrollará los próximos 15 y 16 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.
INDICACIONES FORMALES PROPUESTAS CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN PENAL, CIVIL Y MERCANTIL
12/11/2016
III COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIDAOR@S EN DEREITO
18/07/2016
Desde a Facultade de Dereito da Universidade de León decidimos levar a cabo o III Coloquio Internacional de Investigadores en Dereito, dando así continuidade ao proxecto que se iniciou no curso 2013/2014 en León e cuxa segunda edición celebraríase en Ourense en 2014/2015. Nesta ocasión ampliando a colaboración coa Associaçao Caruaruense de Ensino Superior (ASCES) de Pernambuco, Brasil, quen Organizarán o mesmo evento na súa Institución á vez que será celebrado en León e con quen esperamos colaborar activamente durante as datas sinaladas.
POSGRAO DE MEDIACIÓN
02/06/2016
NORMAS PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS PARA O CONGRESO DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL
30/05/2016
XORNADAS “ÁMBITO DE ACTUACIÓN POLICIAL E XUDICIAL: A REFORMA DO PROCESO PENAL”
27/05/2016

XORNADAS “ÁMBITO DE ACTUACIÓN POLICIAL E XUDICIAL: A REFORMA DO PROCESO PENAL”